Kompetencje OWKZ - WUOZ

Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Kompetencje Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatroa Zabytków 

 

 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Elżbieta Molak
 

Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Krzysztof Spychała

 

 *kieruje pracami urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organów nadrzędnych
 *organizuje pracę urzędu dokonując odpowiedniego podziału pracy na poszczególne komórki organizacyjne oraz zatwierdzając zakresy uprawnień i obowiązków pracowników
 *sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracowników
 *składa do Wojewody wnioski o powierzenie, w drodze porozumienia, prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej działalności gminom i powiatom, związkom gmin i powiatów, położonym na terenie województwa oraz kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami
 *wydaje decyzje administracyjne, a także sprawuje nadzór nad ich wydawaniem przez organa lub osoby uprawnione j .w.
 *wydaje zarządzenia i polecenia służbowe w sprawach organizacyjnych urzędu
 *zapewnia przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej
 *zatwierdza plany rzeczowo - finansowe
 *realizuje zadania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 *sporządza, w ramach przyznanych środków budżetowych plany finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytka
 *zaciąga zobowiązania finansowe w ramach przyznanych środków budżetowych
 *prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków oraz gromadzi dokumentację w tym zakresie
 *jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w odrębnych przepisa
 *wydaje, zgodnie z właściwością decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębny
 *sprawuje nadzór nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych
 *organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 *opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynuje działania przy realizacji tych plan
 *upowszechnia wiedzę o zabytkach
 *współpracuje z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków
 *powołuje Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków
 *pełni funkcję pracodawcy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników urzędu
 *sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracownik
 *upoważnia kierowników działów do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakres
 *opracowuje i przedstawia plany, sprawozdania oraz informacje o pracy urzędu Wojewodzie i Generalnemu Konserwatorowi Zabytków

Wytworzył(a): Rapiński Artur
Wprowadził(a): Rapiński Artur
Opublikował(a): Rapiński Artur
Liczba wyświetleń: 1555

Data wytworzenia: 2015-02-12 13:19:06
Data publikacji: 2015-02-12 13:19:08
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 13:21:55

Historia zmian artykułu:
2017-10-30 13:21:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz, zmiana logo
2017-06-26 10:49:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Aktualizacja treści
2016-07-15 11:30:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana szablonu
2016-07-14 14:27:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przywrócenie wersji 4 dokumentu
2016-07-12 13:04:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-20 14:38:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-06 15:14:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana adresu URL
2015-02-12 13:20:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, 2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.