Nabór na inspektora ds księgowo-płacowych - WUOZ

Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

  

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Nabór na inspektora ds księgowo-płacowych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-07-11 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds księgowo-płacowych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Ogłoszenie o naborze nr 996 z dnia 30 czerwca 2016 r.

OFERTY DO 11 lipca 2016 r.

WYMIAR ETATU 0,25 STANOWISKA

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw: księgowo-płacowych komórka Głównego księgowego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

ADRES URZĘDU: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

WARUNKI PRACY

  • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka).
  • Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami i piętrami.
  • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na VI piętrze budynku przy ul. Piastowskiej 14.
  • Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i ruchome platformy do transportu wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo).
  • Oświetlenie naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

•prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wyliczaniem wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, umów zlecenia i umów o dzieło;
•naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
•terminowe sporządzanie deklaracji do US i ZUS;
•bieżąca kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
•przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania, ich dekretacja, wczytywanie danych do komputera, nadawanie odpowiedniej pozycji księgowej oraz ich księgowanie;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
•Wykształcenie: średnie ekonomiczne
•przeszkolenie w zakresie obsługi programu "Płatnik";
•znajomość obsługi dowolnego programu kadrowo-płacowego;
•znajomość podstaw rachunkowości budżetowej;
•umiejętność stosowania prawa w praktyce;
•umiejętność pracy w zespole;
•posiadanie obywatelstwa polskiego;
•korzystanie z pełni praw publicznych;
•nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
•Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
•staż pracy: 6 miesięcy w jednostkach sfery finansów publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
•Życiorys/CV i list motywacyjny
•Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia •Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
•Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru •Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
•Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia •Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
•Dokumenty należy złożyć do: 11 lipca 2016 r.
•Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
•Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ds księgowo-płacowych

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 10 lipca 2016r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 429, IV piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy na zastępstwo- inspektor ds księgowo-płacowych"
Tylko Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości, prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń na stronie internetowej: https://nabory.kprm.gov.pl lub http://www.wuozopole.pl;
Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu . Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH- 0,25 etatu

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu


- wybrana została: Pani Katarzyna Fiałkowska

 

UZASADNIENIE

 

Pani Katarzyna Fiałkowska spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 30 czerwca 2016 roku na wolne stanowisko urzędnicze. W ocenie Komisji do spraw naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej, wykształcenie oraz posiadana wiedza kandydata, dają gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko INSPEKTORA DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH  w WUOZ w Opolu. Opole, 21 lipca 2016 r

Wytworzył(a): Kozłowska Ewa
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa
Opublikował(a): Kozłowska Ewa
Liczba wyświetleń: 819

Data wytworzenia: 2016-06-29 08:13:11
Data publikacji: 2016-06-29 08:13:28
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 15:48:40

Historia zmian artykułu:
2017-10-19 15:48:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz, usuniecie pobierania pliku
2016-07-21 10:46:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, INFORMACJA O WYNIKU NABORU
2016-07-21 10:45:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, informacja o wyniku naboru
2016-07-14 14:43:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przywrócenie wersji 5 dokumentu
2016-07-14 14:39:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przywrócenie wersji 7 dokumentu
2016-07-12 09:43:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, usunięcie bloku pliki do pobrania
2016-07-12 09:41:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, usunięcie bloku pliki do pobrania
2016-07-12 09:36:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, usunięcie bloku pliki do pobrania
2016-06-29 10:11:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, poprawki edycyjne
2016-06-29 09:46:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenia o naborach"
2016-06-29 08:43:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, .
2016-06-29 08:17:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, zapisanie na stronie

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.