Nabór na inspektora ochrony zabytków - WUOZ

Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

  

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Nabór na inspektora ochrony zabytków
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-07-29 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ochrony zabytków
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • w Wydziale Zabytków Nieruchomych

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie wydania pozwolenia na prace w zabytku, łącznie z opracowaniem decyzji i przedłożenie ich do akceptacji;
 • prowadzenie oględzin obiektów zabytkowych w celu ustalenia zakresu ich ochrony, stanu zachowania i sposobu użytkowania;
 • branie udziału w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu odbioru prac konserwatorskich i budowlanych prowadzonych o wydane pozwolenie;
 • przygotowywanie projektów decyzji i innych pism dotyczących sposobu użytkowania, sprzedaży lub podziału nieruchomości;
 • przygotowywanie opinii i wytycznych konserwatorskich na wnioski obywateli dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w zabytkach;
 • przygotowywanie zaświadczeń i zaleceń konserwatorskich dotyczących stanu zachowania zabytków;

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w urzędzie, wyjazdy służbowe w teren (obszar woj. opolskiego)Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze (monitory ekranowe);
IV piętro, możliwość wjazdu windą;
szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe historia sztuki lub zabytkoznawstwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z wykształceniem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • komunikatywność;

wymagania dodatkowe

 • znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju
 • 3 miesięczna praca w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

29-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Piastowska 14
45-082 Opole

Inne informacje:

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 29 lipca 2015r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 429, IV piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ochrony zabytków"
Tylko Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości, prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń na stronie internetowej: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub http://www.wuozopole.pl; Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu .

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych, nabór unieważniony

Wytworzył(a): Kozłowska Ewa
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa
Opublikował(a): Kozłowska Ewa
Liczba wyświetleń: 1677

Data wytworzenia: 2015-07-08 16:29:18
Data publikacji: 2015-07-08 16:29:30
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 15:56:52

Historia zmian artykułu:
2017-10-19 15:56:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz, Usuniecie pobrania pliku
2016-07-14 14:38:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przywrócenie wersji 4 dokumentu
2016-07-12 09:37:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, usunięcie bloku pliki do pobrania
2015-09-15 12:47:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, 5
2015-08-11 07:31:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, v3
2015-08-06 17:56:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, dodano wyniki naboru

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.