nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków - WUOZ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-01-12 15:00
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ochrony zabytków
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Ogłoszenie naboru

~Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
w Wydziale Zabytków Nieruchomych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole i teren woj. opolskiego
ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
WARUNKI PRACY
praca przy komputerze (monitory ekranowe);
VI piętro, możliwość wjazdu windą;
szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe
ZAKRES ZADAŃ
• prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie wydania pozwolenia na prace w zabytku, jego sprzedaż lub
podział, łącznie z opracowaniem odpowiednich decyzji i przedłożenie ich do akceptacji;
• przygotowywanie opinii, wytycznych i zaleceń konserwatorskich na wnioski dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w
zabytkach, również w zabytkach zieleni;
• prowadzenie oględzin obiektów zabytkowych architektury, budownictwa i zieleni w celu ustalenia zakresu ich
ochrony, stanu zachowania i sposobu użytkowania;
• uzgadnianie dokumentacji projektowych w toku postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę
dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
• prowadzenie kontroli obiektów zabytkowych, w których realizowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane;
• branie udziału w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu odbioru prac konserwatorskich i budowlanych
prowadzonych o wydane pozwolenie;
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe historia sztuki lub zabytkoznawstwo lub konserwacja dzieł sztuki lub architektura lub
architektura krajobrazu lub budownictwo ogólne
doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w obszarze związanym z wykształceniem
o znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
o ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;
o znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
o umiejętność obsługi komputera;
o komunikatywność;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
• ukończone studia podyplomowe na kierunku: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne;
• studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury;
• przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
• znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju
• 3 miesięczna praca w administracji publicznej
• prawo jazdy kat.B
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 12 stycznia 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Piastowska 14
45-082 Opole
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 12 stycznia 2018r.) lub złożyć
osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor
ochrony zabytków".
Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z
Kandydatkami/Kandydatami do pracy.
Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu .
Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone
komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW-

1/1 etat

w Wydziale Zabytków Nieruchomych

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

 

 

       - wybrana została: Pani Monika Gliwa

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Pani Monika Gliwa spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 2 stycznia 2018 roku na wolne stanowisko urzędnicze.

W ocenie Komisji do spraw naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej, wykształcenie oraz posiadana wiedza kandydata, dają gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko INSPEKTORA OCHRONY ZABYTKÓW W Wydziale Zabytków Nieruchomych WUOZ w Opolu.

 

 

 

 

 

Opole, 26 stycznia 2018r.                                            Opolski Wojewódzki

                                                                                     Konserwator Zabytków

 

                                                                                         /-/ Elżbieta Molak

Wytworzył(a): Kozłowska Ewa
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa
Opublikował(a): Kozłowska Ewa
Liczba wyświetleń: 510

Data wytworzenia: 2018-01-02 14:45:50
Data publikacji: 2018-01-02 14:47:02
Ostatnio aktualizował(a): Kozłowska Ewa
Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 15:49:44

Historia zmian artykułu:
2018-01-30 15:49:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, dodano wyniki naboru
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.