nabór na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - WUOZ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
nabór na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-04-06 15:25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskakoordynujące
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0,1 etatu

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie kontroli informacji niejawnych
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które mają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 • prowadzenie wykazu osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w urzędzie,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze (monitory ekranowe);
VI piętro, możliwość wjazdu windą;
szerokie drzwi wejściowe do budynku;


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wyksztalcenie: wyższe
 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i odpowiednich rozporządzeń
  • poświadczenie bezpieczeństwa wydane zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
  • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność
 • sumienność

komunikatywność Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

06-04-2018

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Piastowska 14
45-082 Opole
 

Inne informacje:


Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 06 kwietnia 2018r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy – pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych"
Tylko Kandydatki/ Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości, prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń na stronie internetowej: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub http://www.wuozopole.pl; Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z Kandydatkami/Kandydatami do pracy.
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu .
Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na stanowisko urzędnicze:

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW

OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH-

0,1 etat

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

       - wybrana została: Pani Urszula Bober

 UZASADNIENIE

 Pani Urszula Bober spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 27 marca 2018 roku na wolne stanowisko urzędnicze.

W ocenie Komisji do spraw naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej, wykształcenie oraz posiadana wiedza kandydata, dają gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW

OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w WUOZ w Opolu.

 Opole, 20 kwietnia 2018r.                                           Opolski  Wojewódzki

                                                                                                  Konserwator Zabytków

                                                                                                       /-/ Elżbieta Molak

Wytworzył(a): Kozłowska Ewa
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa
Opublikował(a): Kozłowska Ewa
Liczba wyświetleń: 454

Data wytworzenia: 2018-03-27 15:25:24
Data publikacji: 2018-03-27 15:25:33
Ostatnio aktualizował(a): Kozłowska Ewa
Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 16:26:52

Historia zmian artykułu:
2018-04-20 16:26:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, informacja o wyniku naboru
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.