Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

 

  1. Urząd jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, działającej pod zwierzchnictwem Wojewody Opolskiego
  2. Terytorialny zasięg działania urzędu obejmuje województwo opolskie
  3. Siedzibą urzędu jest miasto Opole. Urząd zajmuje pomieszczenia biurowe wraz ze składnicą dokumentacji konserwatorskiej przy ul. Piastowskiej 14 (w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego)
  4. Urząd zajmuje ponadto pomieszczenia pomocnicze tj. magazyn zbiorów archeologicznych j składnicę dokumentacji konserwatorskiej przy ul. Wrocławskiej 20 C oraz garaż na terenie nieruchomości należącej do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  5. Urząd jest państwową jednostką budżetową, a wojewódzki konserwator zabytków jest dysponentem drugiego stopnia środków finansowych w ramach części budżetowej Wojewody Opolskiego
  6. Środki i limity etatowe urzędu ustala corocznie Wojewoda Opolski na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wytworzył(a): Rapiński Artur
Wprowadził(a): Rapiński Artur
Opublikował(a): Rapiński Artur
Liczba wyświetleń: 1294

Data wytworzenia: 2014-11-28 13:45:53
Data publikacji: 2014-11-28 13:46:03
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 13:24:40

Historia zmian artykułu:
2017-10-30 13:24:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz, zmiana loga
2016-07-15 11:31:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana szablonu
2016-07-14 14:20:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przywrócenie wersji 3 dokumentu
2016-07-12 13:02:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-20 14:34:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-06 15:17:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana adresu URL
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki