Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

Załatwianie spraw w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

Wszelkie sprawy i skargi przyjmowane są w godzinach urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Archiwum - czwartek: 7.30 - 15.30

Wszelkie sprawy są załatwiane przez pracowników WUOZ w Opolu w następujących terminach

  • sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 Kpa)
  • sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadku spraw skomplikowanych w przeciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 Kpa)
  • zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni (art. 217 § 3 Kpa)
  • uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego załatwiane jest w terminie do 30 dni (art. 39.3 ustawy Prawo budowlane)

Szczegółowe informacje o stanie załatwianych spraw można uzyskać telefonicznie pod numerami:

Sekretariat - 077 4524 433

Wydział Zabytków Nieruchomych- 077 4524 520

Wydział Zabytków Ruchomych - 077 4524 559

Wydział Zabytków Archeologicznych - 077 4524 104

Wydział Organizacyjno - Ekonomiczny 077 4524 107

Główny Księgowy - 077 4524 107

Stanowiska Pracy ds. Dokumentacji i Rejestru Zabytków ( Archiwum ) - 077 4524 342

Wytworzył(a): Rapiński Artur
Wprowadził(a): Rapiński Artur
Opublikował(a): Rapiński Artur
Liczba wyświetleń: 2296

Data wytworzenia: 2015-02-12 13:28:36
Data publikacji: 2015-02-12 13:28:38
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 13:37:44

Historia zmian artykułu:
2017-10-30 13:37:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz, ZMIANA LOGO
2016-07-15 11:32:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana szablonu
2016-07-14 14:28:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przywrócenie wersji 7 dokumentu
2016-07-12 13:01:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-20 14:33:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-06 15:05:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana adresu URL
2015-07-08 16:42:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, v2
2015-02-12 13:35:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, 3
2015-02-12 13:35:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, 2
2015-02-12 13:34:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki